Záväzná prihláška do denného tábora

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku. Prečítajte si prosím pozorne obchodné podmienky uvedené pod prihláškou.

[[[["field3","contains","Bansk\u00e1 Bystrica"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field3","contains","Zvolen"]],[["show_fields","field56"]],"and"],[[["field3","contains","Slia\u010d"]],[["show_fields","field57"]],"and"]]
1 Step 1
Menodieťaťa
Priezviskodieťaťa
Dátum narodeniadieťaťa
Ulica, č. domu
PSČ
Mesto/obec
Zdravotná poisťovňa
Meno a priezvisko rodiča(zákonného zástupcu)
Telefón rodiča(zákonného zástupcu)
Zdravotné, psychické problémy dieťaťa a na iné upozornenia (alergie, choroby,prípadné lieky, ktoré dieťa užíva, vegetariánstvo, osobitosti správania)V prípade zamlčania zdravotných a psychických problémov dieťaťa bude z tábora vylúčené
0 /
Súhlasím s obchodnými podmienkamiuvedené pod prihláškou
Previous
Next
powered by FormCraft

 

Obchodné podmienky denného tábora s angličtinou:

Platobné podmienky:

Zaväzujem sa zaplatiť poplatok za týždenný denný tábor v sume 69,-€ / 39,-€ s podaním prihlášky a 30,-€ v deň nástupu priamo na mieste/.
V cene je zahrnuté: obed, kurz s lektorom a plno zábavy, hier, výletov bez ďalších doplatkov.
Zálohu uhradíte bankovým prevodom:
číslo účtu: 2800557930/8330 resp. IBAN: SK4783300000002800557930
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa DDMMRR,
popis resp. účel platby: Tábor meno a priezvisko Vášho dieťaťa

Magica, s.r.o. si stanovuje nasledovné storno podmienky:
– storno pred začatím termínu začiatku turnusu je 5€/ 1dieťa,  resp. je možné zmeniť termín nástupu bez storno poplatku
– storno poplatok v prvom dni turnusu je 20 % z ceny
– v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká resp. je možné sa dohodnúť na ďalšom turnuse, ak je dostatok voľných miest
Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky.

Spracovanie osobných údajov:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa podľa § 7 zák.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely pedagogickej dokumentácie a účtovnej agendy.

Ako zákonný zástupca dieťaťa súhlasím so spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti tábora, na účely propagácie a zverejnenia na našej webovej stránke. Uvedený súhlas je platný až do písomného odvolania.