Angličtina pre školákov 6-12 rokov

Ovládať aspoň jeden cudzí jazyk v dnešnej dobe je nevyhnutné. Dajte Vášmu dieťaťu dobrý základ do ďalšieho štúdia cudzích  jazykov jednoducho, hravo a zábavne učíme deti komunikovať, čítať a písať v anglickom jazyku.

Multizmyslový aktívny učebný program s cieľom naučiť deti komunikovať, čítať a písať  v angličtine  už za necelý 1 rok. Je špeciálny program určený pre deti od 6 do 12 rokov. Je to zábavná, rýchla a veľmi účinná Jolly Phonics – fonetická metóda vyučovania komunikácie, čítania a písania anglického textu. Po naučení 42 zvukov, ktoré zodpovedajú samostatne stojacim 26 písmenkám, alebo ich kombinácii, sú deti schopné čítať jednoduchý text.

42 zvukov anglickej abecedy ktoré sa deti veľmi rýchlo naučia a sú schopné čítať a písať v anglickom jazyku:

Prečo je tato výučba úspešná?

Poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať a písať a v našom prípade na Slovensku aj komunikovať v cudzom jazyku. Je prirodzené, že na deti rozprávame na hodinách iba po anglicky /nič neprekladáme/. Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov anglického jazyka. Tento proces je možné zahrnúť do 5 základných krokov: Deti sa učia 42 zvukov používaných v anglickom jazyku. Zvuky zahŕňajú základné znaky abecedy ako aj spojenia znakov ako napr. “sh”, “th”, “ai”, či “ue”.

1. Každý zvuk sa predstavuje prostredníctvom príbehu, ktorý navedie deti ako sa daný zvuk povie a ukáže, keďže k nemu priraďujeme konkrétne gesto – znak.

2. Prostredníctvom mnohých variácii aktivít, stimulujúcich rôzne zmysly sa deti učia ako formovať a písať písmenká.

3. Deti sa učia spájať, a tým čítať a písať slová.

4. Deti sa učia počúvať jednotlivé zvuky v slovách, čo im dáva vynikajúci základ pre zvládnutie hláskovania.

5. Nezbedné slovíčka majú výslovnosť, ktorá nepodlieha fonetickým pravidlám a deti sa ich výslovnosť učia zvlášť.

Akonáhle si deti osvoja jednotlivé sounds a ich spájanie do slov, prestanú samé od seba používať gestá a čítajú plynule. (čítajú slová)

Cieľom prvého roku Jolly Phonics je naučiť deti plynule čítať vety s jednoduchými a foneticky správnymi slovami.

V základnej škole sa deti učia cudzí jazyk povinne od 3 ročníka a v mnohých školách už od 1 ročníka. Metódy a spôsob výučby v škole sú zamerané na memorovanie jednotlivých slovíčok /slnko sa povie san a píše sa sun/.  Deti preto nie sú schopné prečítať text zo slov, ktoré sa predtým neučili, a teda si tieto slova dokážu len veľmi obtiažne  zapamätať.

Naopak deti, ktoré sa naučili čítať foneticky, dokážu prečítať aj neznáme slová. V rámci textu rozumejú ich významu, prípadne vedia nové slová zahrnúť do svojej aktívnej slovnej zásoby. Dôvera, že čítajú správne, dáva týmto deťom ďalšiu motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka a zlepšuje ich šance sa daný jazyk naučiť skutočne dobre. Ďalším benefitom fonetickej metódy je aj  nácvik správnej výslovnosti. Keď deti vedia krásne čítať, písať, komunikovať a majú bohatú slovnú zásobu sú pripravené pozerať sa na vetu z gramatického hľadiska, teda na vetné členy, časy, interpunkčné znamienka, priamu reč, tvorenie otázok. Slovnú zásobu, ktorú deti doteraz mali si upratujú podľa jednotlivých vetných členov (Proper Nouns, Common Nouns, Verbs…) a samozrejme neustále rozširujú. Touto metódou  Jolly Grammar je v súčasnosti pripravená na ďalších 5 rokov učenia, kde si deti zdokonaľujú pravopis, získavajú bohatšiu slovnú zásobu a tvoria súvetia vo svojich vlastných slohových prácach.

S Jolly Grammar je príprava školských projektov hračka:-) Dieťa získava pozitívny vzťah k čítaniu kníh a k písaniu a zároveň si nenútene osvojuje novú slovnú zásobu v angličtine.

Aj Vaše dieťa sa môže naučiť čítať a písať po anglicky za 1 rok. Ak chcete Vaše dieťa naučiť komunikovať, čítať a písať po anglicky jednoducho hravo a zábavne prihláste sa do nášho MAGICKÉHO JAZYKOVÉHO KURZU.

Metódu Jolly Phonics vymysleli anglickí učitelia, aby v multikultúrnom prostredí Spojeného kráľovstva, umožnili všetkým deťom rýchlejšie a kvalitnejšie pochopiť rodný jazyk. Deti tam začínajú školskú dochádzku od 4 rokov. V tomto veku sa stretávajú s Jolly Phonics. Táto metóda bola vyvinutá špeciálne pre malé deti. Je multi-senzorická ( využíva zrak, sluch a hmat ), preto je vhodná pre rôzne typy učenia sa. Dnes sa metódou Jolly Phonics vyučuje na 60% britských škôl a viac v ako v 100 krajinách sveta. Na Slovensku metóda Jolly Phonics získala akreditáciu Ministerstva školstva no žiaľ dnes touto progresívnou a vysoko efektívnou metódou vyučuje len veľmi málo učiteľov.