Zdravé cvičenie

Je hravé cvičenie s deťmi. Deti cvičenie milujú, pretože im prináša radosť, pohyb a...

Muzikanti – tanečná

MALÍ MUZIKANTI, tancuj, spievaj, vykrúcaj… Je hudobno – pohybové cvičenie určené pre deti už...

Angličtina pre študentov

Príprava na maturity, individuálne doučovanie ZŠ, SŠ ,,Učenie cudzieho jazyka zvyšuje inteligenciu. Dobrá znalosť...

Angličtina pre dospelých

,,Učenie cudzieho jazyka zvyšuje inteligenciu. Dobrá znalosť cudzieho jazyka Vám obohatí život a otvorí...

Angličtina pre firmy

Vzdelávaním zamestnancov v oblasti cudzích jazykov sa zvýši celková úroveň Vašej firmy. Dobrá znalosť...