Rozprávková angličtina pre najmenších 1-3 roky

Cudzie jazyky vyučujeme originálnou metódou MAGICA ACADEMY, ktorá je postavená na prirodzenej hravosti a prirodzenom osvojovaní si cudzej reči, tak ako materinský jazyk. Dopĺňame ju rozprávkovým muzikálovým príbehom a  rozprávkové postavičky sprevádzajú deti celým procesom učenia a zažívajú spolu s nimi rôzne rozprávkové dobrodružstvá.  Ďalším dôležitým prvkom pre výučbu cudzích jazykov je hudba, melódia a rytmus. Chytľavé melódie veselých jednoduchých anglických pesničiek Super simple songs zostávajú po dlhú dobu v pamäti detských hlavičiek a malých žiakov. Prostredníctvom hudby, deti získavajú slovnú zásobu, gramatickú štruktúru a rytmus jazyka.

Detičky sa po prvý krát, pomalými krôčikmi zoznamujú s cudzím jazykom prostredníctvom pohybovo – hravých aktivít: s fit-loptami,  tancom, veselými anglickými pesničkami, ukazovačkami, rozprávkovým príbehom a rozprávkovými postavičkami. Rodič na kurze je v tomto veku veľmi dôležitý a je veľmi fajn. Deti opakujú predovšetkým podľa maminky a preto rodičia na hodinách s nami aktívne spolupracujú a aj sa niečo nové spolu s dieťaťom naučia.

Ideálny čas na osvojenie si cudzieho jazyka je obdobie, keď sa dieťa začína učiť svoj materinský jazyk. Čím skôr sa deti začnú učiť cudzí jazyk, tým ľahšie sa ho naučia. Pre batoľatá a malé deti neexistujú žiadne cudzie jazyky, dokážu sa naučiť toľko jazykov koľko im umožníte. To, že ide o iný jazyk sa vlastne dozvedia až omnoho neskôr. Deti sa učia cudzie jazyky ľahko, podobne ako materinský jazyk. Je to preto, že detský mozog je naprogramovaný na učenie sa jazyka. Čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým lepšie a rýchlejšie sa ho naučí. Využite toto obdobie detstva a dajte Vášmu dieťaťu šancu učiť sa cudzie jazyky.

Pri výučbe vytvárame prostredie, kde sa komunikuje len v cudzom jazyku /nič neprekladáme/. Hodiny sú vedené s láskou, tak aby vytvárali pozitívny vzťah k cudzej reči.

Intenzitu výučby dopĺňame pozeraním DVD muzikálového príbehu resp. počúvaním CD nahrávok v domácom prostredí. Pesničky sú nahraté rodenými Angličanmi/Američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku.