Muzikanti – tanečná

MALÍ MUZIKANTI,

tancuj, spievaj, vykrúcaj…

Je hudobno – pohybové cvičenie určené pre deti už od malička od 1 roka do 12 rokov. Prostredníctvom hudby rozvíjame pohybové, sociálne a emocionálne cítenie a schopnosti dieťaťa. Deti spoznávajú svet hudby, hudobných nástrojov, rytmu, melódie prostredníctvom detských pesničiek, básničiek, hudobno pohybových hier a jednoduchých tanečných krokov. Počúvame rôzne žánre hudby detskú, folklórnu, relaxačnú, klasickú ale aj vážnu hudbu.

PONÚKAME KURZY:

  • Tanečná pre najmenších od 1 do 3 rokov kurz prebieha za prítomnosti rodiča, ktorý aktívne spolupracuje so svojim dieťatkom
  • Tanečná škôlkárov od 3 do 6 rokov
  • Tanečná pre školákov od 7 do 12 rokov

malí muzikanti